Our website is under construction

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Обща стойност: 8 000лв., от които 6 800лв. Европейско и 1 200лв. национално съфинансиране.
Начало: 27.07.2020г.
Край: 27.10.2020г.
Код на договор: BG16RFOP002-2.073-5596-C01